Beiarn kommune tilbyr vaksinasjon av personer i risikogrupper på følgende tidspunkt:

 

Tirsdag 3. november klokken 10.00- 14.00 i Samfunnsalen på Moldjord skole

Onsdag 4 november klokken 16.00- 19.00 i gymsalen på Beiarn barne- og ungdomsskole

 

Risikogrupper som anbefales å vaksinere seg er:

Alle fra og med fylte 65 år

Barn og voksne med:

  • kronisk hjerte-/karsykdom

  • kronisk lungesykdom

  • diabetes type 1 eller 2

  • nedsatt immunforsvar og aktuelle hustandskontakter

  • kronisk nyre eller leversvikt

  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade

  • annen alvorlig eller kronisk sykdom etter vurdering av lege

  • svært alvorlig fedme ( KMI over 40)

Gravide etter 12 svangerskapsuke ( 2 og 3 trimester)

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Helsepersonell som har pasientkontakt.

 

Pasienter i hjemmesykepleien og beboere i sykehjem kan få satt vaksinen etter avtale med omsorgstjenesten. Pasienten som har time hos fastlege kan også få satt vaksinen i timen.

I tillegg tilbys pneumokokkvaksine til de som ikke har fått denne vaksinen tidligere og til personer som trenger påfyll- der det er 10 år siden forrige vaksinasjon.

Smittevernhensynet vil bli godt ivaretatt.

 

Beiarn kommune ved smittevernlegen.