I månedsskifte oktober/ november kommer vi til å ha en vaksinasjonsdag i Samfunnsalen på Moldjord og i gymsalen på Beiarn barne- og ungdomsskole for de som er i risikogruppene.  Informasjon om organisering og timebestilling kommer.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

  1. Gravide etter 12 svangerskapsuke
  2. Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
  3. Alle fra fylte 65 år
  4. Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt og nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av eller behandling av sykdom
  • svært alvorlig fedme (KMI >40)
  • annen alvorlig og eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege