Det blir Basecamp Salten i år – men ikke i Beiarn!

Beiarn kommune hadde sett frem til å invitere Saltens ungdommer til Basecamp nå på forsommeren, men personalsituasjonen i Beiarn, gjør at vi må forskyve årets planlagte arrangement. Men vi gir oss ikke og dere er hjertelig velkommen til Beiarn i kulturåret og til Basecamp Salten 2024.

På kort varsel har Fauske kommune tatt på seg å arrangere Basecamp Salten – 15.-17. september 2023.

 

Mer info kommer etter hvert.