NTNU ved Jan Davidsen har fått i oppdrag fra Statkraft å gjennomføre yngel- og ungfiskundersøkelser i Beiarelva som del av pålegget de fikk fra MD.

Han sier at det kommer to stk (Jo Vegar Arnekleiv og Lars Rønning) i neste uke (33) dersom vassføringa i elva er gunstig - og det ser det ut som at den blir.

Denne undersøkelsen foregår med el-fiske både i den lakseførende delen av elva samt ovenfor Hauforsen. (Lokaliteter som er brukt i tidligere undersøkelser vil i størst mulig grad bli benyttet). Dette bør opplyses om til alle fiskekortselgere og fiskere slik at det ikke oppstår konflikter under dette arbeidet. 

Informer gjerne videre til alle grunneierne i ditt grunneierlag også (samt alle med gårdskort).

 

Dette til orientering.

 

Mvh

Gudbjørg H. Navjord

Sekr. for Beiarelva SA