Beiarn kommune inviterer til infomøte tirsdag 7. mai kl 20:00  om det nye spennende prosjektet «Vandringsruter og områdebruk hos laks og sjøørret i Beiarfjorden og rundt Sandhornøya». Prosjektet er i regi av NTNU Vitenskapsmuseet og prosjektleder Jan Grimsrud Davidsen kommer for å fortelle oss litt om bakgrunnen for prosjektet, og om status og fremdriften videre. Møtet er åpen for alle og vi håper at alle som brenner for Beiarelva tar turen innom . Møtet blir på kroa på Storjord.