De nasjonale retningslinjene har åpnet for arbeidsreiser i Norden kan gjennomføres fra 1.juni uten at man trenger å gå i karantene, men kriseledelsen i kommunen har besluttet følgende: 
Svenske ferievikarer settes i karantene når de ankommer Beiarn. 
De testes for Korona dag 3 og dag 5. Hvis de ikke har positiv prøve kan de starte i jobb etter dag 6. Hvis de kan fremlegge dokumentasjon på at de har hatt viruset og har positive antistoffer slipper de karantene og testing i Beiarn og kan begynne å arbeide uten karantene. 
Beiarn kommune er helt avhengig av personell utenfra for å sikre forsvarlige tjenester og ferieavvikling. De 8 svenske vikarene som brukes på sykehjemmet og i hjemmetjenesten er medisinstudenter, og på legekontoret er det vår faste vikarlege Kenneth Fernstrøm som kommer i august.