Beiarn kommune tilbyr vaksinasjon av personer i risikogrupper ved Beiarn legekontor i år. Du kan få satt vaksinen når du har time hos fastlegen din, eller du kan benytte deg av «drop in» hvis du ikke har time hos fastlege i nær fremtid. I år koster influensavaksinen 150 kroner.
Oppfriskningsdose av Covid vaksine kan fås samtidig som influensavaksine om ønskelig. Denne er gratis.

 

Tidspunkt for vaksinasjon uten timebestilling er:

ALLE TORSDAGER F.O.M 12 OKTOBER T.O.M 14 DESEMBER 2023
KLOKKEN 13.30- 15.30

 

Risikogrupper som anbefales å vaksinere seg er:
Alle fra og med fylte 65 år
Barn og voksne med:

  • kronisk hjerte-/karsykdom
  • kronisk lungesykdom som KOLS eller astma
  • diabetes type 1 eller 2
  • nedsatt immunforsvar og aktuelle hustandskontakter
  • kronisk nyre eller leversvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom etter vurdering av lege
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

Gravide etter 12 svangerskapsuke (2 og 3 trimester)
Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
Helsepersonell som har pasientkontakt.

Pasienter i hjemmesykepleien og beboere i sykehjem kan få satt vaksinen etter avtale med omsorgstjenesten. Pasienten som har time hos fastlege kan også få satt vaksinen i timen.

I tillegg tilbys pneumokokkvaksine (vaksine mot lungebetennelse) til de som ikke har fått denne vaksinen tidligere og til personer som trenger påfyll- der det er mer enn 6 år siden forrige vaksinasjon. Pneumokokkvaksinen koster 350 kroner.

 

Beiarn kommune ved smittevernlegen.