Alle innbyggere i Norge under 40 år, samt gravide og ammende over 40 år, er anbefalt å ha Jod tabletter hjemme. Vi er kjent med at Apotekene har vært utsolgt for Jod tabletter i en tid nå. Beiarn kommune har ansvar for å ha lager av Jod tabletter som skal være tilgjengelig for barn og unge i barnehagen og på skolen vår- og disse Jodtablettene har vi, samt at lageret vårt er slik at vi også vil kunne dele ut til de fleste i målgruppen som ikke har jodtabletter hjemme.

Kommunen vil ikke starte utdeling av Jod tabletter før det går ut varsel fra nasjonale myndigheter: Innbyggere under 40 år anbefales kjøpe Jod tabletter for å ha hjemme når det igjen blir tilgjengelig på Apotek.

 

Utdeling av jodtabletter hverdager i skole/ barnehagetid (08.00-16.00):

  • Helsestasjonen i Beiarn har en plan for utdeling av Jod-tabletter ved Beiarn barne og ungdomsskole og Beiarn barnehage ved atomulykker. Vi vil i uke 10, etter vinterferiene, sende ut eget informasjonsskriv til foresatte
  • Skole og barnehage har kun ansvar for å gi de barna som befinner seg ved institusjonen i dens åpningstid. De øvrige henvises til Beiarn legekontor om de ikke har tabletter i egen husstand.

 

Utdeling av jodtabletter fra Beiarn legekontor

  • Alle i målgruppen for tilskudd av Jod som ikke befinner seg i skole eller barnehagen og som ikke har Jod- tabletter hjemme kan få utlevert Jod tabletter ved Beiarn legekontor
  • Samtidig med varsel om inntak av jod, vil det ofte gå ut en anbefaling om å oppholde seg innendørs i 2 døgn. Sannsynligheten for utvikling av kreft ved eksponering for radioaktivt jod er helt klart størst i målgruppen for jodtilskudd.

 

Det anbefales at om en er i behov for å hente jodtabletter at en sender en person over 50 år for dette formål.