Kontakt Trond Johansen på mobiltelefon nummer: 480 89 555 angående informasjon om taxibåten og forespørsler om bestillingsturer.

OBS! Ytre Beiarn Velforening leier taxibåten, men har ellers ikke ansvar for å svare på forespørsler angående tilgjengelighet.
 
Informasjon om eventuelle endringer vil komme på Ytre Beiarns Facebookside samt på www.ytre-beiarn.net.