Sommerferie er over og det er starten på nytt skoleår for 91 elever i grunnskolen. I skolebygget på Trones og i den midlertidige brakkeriggen må hver krok og krik tas i bruk. Brakkeriggen måtte før dette skoleåret avdeles for å få flere rom. På skolekjøkkenet lages ikke bare mat, rommet må også brukes til undervisning i andre fag. Når det samtidig er gymtimer blir det mye lyd og støy i rommet.  Den tidens byggematrialer/måter demper ikke støyen nok. Dette gir utfordringen med for mye lyd/støy i elvenes arbeidsmiljø.  

Forhåpningene om et nytt skolebygg fikk seg et realt skudd for baugen da resultatene fra grunnboringene fra tomta på Harrmoen viste hvilke enorme mengder med stein som måtte til for å sikre og stabilisere skråningene rundt tomta med motfyllinger. Den regulerte tomta på Harrmoen er av administrasjonen skrinlagt av økonomiske årsaker.  Med det vi vet i dag er det ikke tilrådelig å gå videre med detaljplanlegging på tomta på Harrmoen på Storjord.

Tidsplanen om å kunne ta i bruk ny skole i 2024 holder ikke, men prosjektet er å anse som ett av de viktigste for Beiarsamfunnet – om ikke det viktigste. Det vil gi en rekke muligheter som samfunnet ikke har hatt før. Administrasjonen jobber fortsatt aktivt med å følge opp kommunestyrets vedtak om å prioritere Storjordområdet for etablering av ny skole/hall/basseng mm, i tråd med samfunnsplanen. Det betyr at det er gjort kartlegging av grunnforhold på større områder i Storjordområdet. Kommunen har fått notat med innledende geotekniske vurderinger for alternative områder som kan være aktuell som skoletomtalternativer. Geologene har gitt oss indikasjoner som oppfattes som lovende med tanke på nybygg og utvikling, men endelige rapporter er ikke utarbeidet.  

Skisser og plantegninger av ny skole flerbrukshall, basseng mm ligger klar. Videre detaljplanlegging kan starte når de geologiske rapportene fra grunnboringene for de de alternative områdene på Storjord er ferdig og når ny tomt er bestemt.

Det ventes at det vil foreligge foreløpig rapporter fra geologene for de områdene som er undersøkt i slutten av august. Da har vi mer kunnskap og kan ta stilling til hvordan vi skal gå videre med prosjektet.