Her er info om vaksinasjonsstatus pr uke 31:

 

Pr. 04.08.21 holder vi på med vaksinering av risikogruppe 10 og 11.

  • Alder 18-24 år og 40-44 år, og alder 25-39 år 

 

Utført vaksinering pr. 04.08.2021:

  • 737 personer har fått dose nr. 1. 
  • 415 personer har også fått dose nr. 2.

 

En oversikt over gruppene (prioriteringsrekkefølgen) finner du her :

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/»

 

De som er aktuelle for vaksinasjon blir kontaktet med informasjon om time.

PS: De som er fastboende (har folkeregistrert adresse i Beiarn) men som ikke har fastlege her i Beiarn og som ikke har tatt kontakt angående vaksinering, bes om å ta kontakt for å bli oppsatt til vaksinering.