Pr. 12.05 holder vi fortsatt på med vaksinering av risikogruppe 4:

 • Alle født mellom 1947 og 1956 (alder 65-74 år)
 • Alle i aldersgruppen 18-64 i følgende risikogrupper:
  • Gjennomgått organtransplantasjon
  • Alvorlig nyresvikt
  • Immunsvikt
  • Alvorlige nevrologiske sykdommer
  • Pågående kreftbehandling
  • Har hatt blodkreft de siste fem år

Utført vaksinering pr. 12.05.2021:

 • 322 personer har fått dose nr. 1. 
 • 151 personer har også fått dose nr. 2.
 • Ca 32 % av befolkningen i kommunen har fått minst én dose.
 • Ca 15 % av befolkningen i kommunen er fullvaksinert.

De som er aktuelle for vaksinasjon blir kontaktet med informasjon om time. Kommuneoverlegen oppfordrer innbyggerne til å være tålmodige, de vil bli kontaktet når det er deres tur.