Pr. 21.07.21 Holder vi på med vaksinering av risikogruppe 9.

  • Alle født mellom 1967 og 1966 (alder 45-54 år)

Utført vaksinering pr. 21.07.2021:

  • 614 personer har fått dose nr. 1. 
  • 377 personer har også fått dose nr. 2.
  • Ca 61,4 % av befolkningen i kommunen har fått minst én dose.
  • Ca 37,7 % av befolkningen i kommunen er fullvaksinert.

Vi forventer å kunne begynne med gruppe 10 neste uke (uke 30).

En oversikt over gruppene (prioriteringsrekkefølgen) finner du her :
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/»

De som er aktuelle for vaksinasjon blir kontaktet med informasjon om time. Vær tålmodig!

PS: De som er fastboende (har folkeregistrert adresse i Beiarn) men som ikke har fastlege her i Beiarn og som ikke har tatt kontakt angående vaksinering, bes om å ta kontakt med Beiarn Legekontor for å bli oppsatt til vaksinering.

Mvh
Joakim F