Her er info om vaksinasjonsstatus pr uke 30:

 

Pr. 29.07 holder vi på med vaksinering av risikogruppe 10.

  • Alder 18-24 år og 40-44 år

 

Utført vaksinering pr. 29.07.2021:

  • 670 personer har fått dose nr. 1. 
  • 398 personer har også fått dose nr. 2.
  • 67,1 % av befolkningen i kommunen har fått minst én dose.
  • 39,8 % av befolkningen i kommunen er fullvaksinert.

 

En oversikt over gruppene (prioriteringsrekkefølgen) finner du her :

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/»

 

De som er aktuelle for vaksinasjon blir kontaktet med informasjon om time. Vær tålmodig!

 

PS: De som er fastboende (har folkeregistrert adresse i Beiarn) men som ikke har fastlege her i Beiarn og som ikke har tatt kontakt angående vaksinering, bes om å ta kontakt for å bli oppsatt til vaksinering.