Pr. 07.07 Holder vi på med vaksinering av risikogruppe 8.

  • Alle født mellom 1957 og 1966 (alder 55-64 år)

Utført vaksinering pr. 24.06.2021:

  • 554 personer har fått dose nr. 1. 
  • 332 personer har også fått dose nr. 2.
  • Ca 55.4 % av befolkningen i kommunen har fått minst én dose.
  • Ca 33 % av befolkningen i kommunen er fullvaksinert.

Vi forventer å kunne begynne med gruppe 9 omkring uke 30.

En oversikt over gruppene (prioriteringsrekkefølgen) finner du her :

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/»

De som er aktuelle for vaksinasjon blir kontaktet med informasjon om time. Vær tålmodig ! J

 

Mvh

Joakim