På møtet vil det gis informasjon om de grunnboringer som er foretatt ulike steder på Storjord i Beiarn kommune. Ismail Aricigil som er Geoteknisk leder, M.Sc i firma Romerike Geoteknikk, vil være til stede for å gå gjennom funn som er gjort og hvilke tiltak som beskrives i den foreløpige rapporten om grunnforhold.
Denne rapporten skal følges av en uavhengig kontroll som utføres av Løvlien Georåd. Deres rapport er ventet i april.  

Alle interesserte er hjertelig velkommen!
Enkel servering