Kommunestyret har sendt ut forslag til viktig plan for ei positiv utvikling i kommunen, Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2030. Nå ønsker politikerne at akkurat du skal engasjere deg i kommunens veivalg og framtid.

Vi presenterer et hovedsatsingsområde hver uke framover her på hjemmesiden, som politikerne ønsker dine meninger om: Hvorfor skal vi satse på dette, eller hvorfor skal vi ikke satse på dette? Begrunn dine synspunkter og kom gjerne med alternativer. Innbyggere, hytteeiere, næringsliv, lag og foreninger utfordres til å ta diskusjonen.

Svar sendes til post@beiarn.kommune.no. Høringsfristen er satt til 1. september. Du finner hele høringsdokumentet under «kunngjøringer» på Beiarn kommunes hjemmesider.

 

Første hovedsatsingsområde presenteres i uke 31.