Beiarn kommune har vedtatt å lage en Frivilligplan i samarbeid mellom kommunen og Frivilligsentralen. For å komme i gang med planen, har vi i forkant sendt ut et spørreskjema til aktive lag og foreninger, samt lagt ut informasjon på hjemmesiden for de frivillige som ikke er medlem foreningene. Det er kommet inn 11 svar, som kan gi oss et bilde på felles positive sider og utfordringer innenfor frivillighet. Det vi kan tenke oss å jobbe med, er dette:

 

«Samskaping: ... når politikere, næringsliv, kommune og innbyggere går sammen for å skape de beste løsningene, kan fantastiske ting skje! Men hva? Og hvordan?» (KS).

 

  • Hvordan kan kommunen tilrettelegge bedre for frivilligheten?

  • Hvordan kan frivilligheten gi økt livskvalitet?

  • Hvordan kan frivilligheten bidra til at Beiarn blir en attraktiv kommune å bo i?

 

Vi ønsker å invitere representanter fra frivillig sektor til et idémøte der vi ser på hva som hemmer og fremmer frivillig innsats. Hva kan løses i samarbeid? En kafédialog med brainstorming rundt frivillig arbeid i Beiarn kan være aktuelt, avhengig av antall deltakere.

 

 

Tid og sted: Mandag 28. mai kl. 18.00-20.00 på Beiarn Kro og Hotell.

 

Med vennlig hilsen
Beiarn kommune

 

Janne Berntsen
Fagleder Kultur