Kommunene på Salten ønsker i samarbeid med Prosjekt Utmark og NJFF-Nordland å invitere til jaktlederkurs i Beiarn kommune onsdag 5. september.
Målgruppen er jaktledere, jegere og ettersøksekvipasjer fra regionen.

Kurset skal blant annet omfatte krav til jaktleder, skuddplass og ettersøk, sikker jakt samt lover og forskrifter. Heftet «Jaktleders ansvar» fra NJFF blir utdelt.

18.00    Registrering og informasjon

  • Info fra kommune
  • Lover og forskrifter
  • Jaktleders oppgaver
  • Human og sikker jakt
  • Når uhellet er ute-Skuddplassundersøkelse og ettersøk
  • Kommunens rolle.

22.00    Avslutning


Sted:                     Samfunnssalen i Moldjord skole, Beiarn kommune

Tid:                       Onsdag 5. september, klokken 18:00 – 22:00

Forelesere/instruktører:

Instruktører fra NJFF-Nordland.

Påmelding: Kurset er åpent og det er derfor ingen påmelding.
Kr. 200,- pr. deltaker. Faktureres etterskuddsvis.
Mer informasjon: Kontakt viltansvarlig i kommunen din.