Nordland Bondelag inviterer sammen med Statsforvalteren i Nordland til det årlige unge bønder kurset med eierskifte i landbruket. I år er påmeldingen åpen både for de som skal inn i næringen og for de som skal selge/overdra gården. Det å dele kunnskapen om viktige avgjørelser i prosessen rundt eierskifte med begge generasjoner, er alltid nyttig. Beiarn kommune dekker kursavgiften for inntil 2 personer fra samme bruk.

Kurset blir arrangert på Scandic Hotel Bodø, helgen 29.9.- 1.10.2023, med kursstart kl. 17.00 fredag 29.9. og avsluttes søndag 1.10. ca. kl. 14.30. Som alltid ønsker man å gi deltakerne en kombinasjon av nyttig kunnskap og en sosial helg med nettverksbygging. Kurset arrangeres sammen med Nortura SA, TINE SA, Felleskjøpet Agri, Innovasjon Norge avd. Nordland, Gjensidige Bank og forsikring, Norsk Landbrukssamvirke, Landkreditt Bank og Norsk landbruksrådgivning Nord-Norge.

Hovedfokus i kurset er eierskifte, med tema som bla. menneskelige aspekter ved eierskifte, juridiske forhold ved eierskifte, skattemessige forhold og praktisk gjennomføring av eierskifte, med Jan Bangen og Martin Johnsbråten, begge Norges Bondelag, som forelesere. Deltakerne vil få god kjennskap til Samvirkeorganisasjonene og andre samarbeidspartnere samt deres betydning for den viktige jobben dere gjør/skal gjøre i næringen. Nettverksbygging mellom deltakerne seg imellom og med foreleserne er og et viktig mål med samlingen. Tidligere evalueringer sier hvor nyttig dette kurset er for de som skal eller nettopp er kommet inn i næringen.

Det vil bli anledning til å melde seg på hele kurset, eller deler av det. Det anbefales at der begge generasjoner deltar, er det spesielt viktig at begge deltar på delen om eierskifte som starter lørdag etter lunsj.

Kurset er åpent for alle. Kursavgift for hele kurset, fredag-søndag er kr. 2000.- for medlemmer i Norges Bondelag, og kr. 3100.- for ikke-medlemmer. Kursavgiften dekker utgifter til hotell, overnatting (i enkeltrom) og mat. Deltakere fra Beiarn får sin kursavgift refundert ved å sende en enkel søknad med dokumentasjon på betalt kursavgift, til kommunen. Reiseutgifter over kr. 350.- dekkes med inntil kr. 3500.- forutsatt at all finansiering er på plass. Det forutsettes billigste reisemåte, reisetid hensyntatt. Reiseregning deles ut på kurset og sendes Nordland Bondelag etter kursdeltakelse.

 

Påmelding innen torsdag 7.september 2023 til nordland@bondelaget.no.