• Frivilligsentralen inviterer til planlegging av Internasjonal Uke (43) her i Beiarn + Julebygda Beiarn.
  • Thomas Sørensen vil orientere om Gjenbruksuka.
  • Kari Marie Stenmark vil informere fra kulturavdelinga i Beiarn Kommune og arbeidet videre med revidering av Frivilligplanen.
  • Lag og Foreninger orienterer om sine planer og aktiviteter.

Gi gjerne en tilbakemelding om hvem som kommer med tanke på servering!