Statsforvalteren i Nordland og Bodø kommune inviterer til webinar om urbant landbruk i forbindelse med prosjektet «Dyrka lokalt». Webinaret er rettet mot nordnorske gårdbrukere, men er du eier av landbrukseiendom og har areal som per tiden ikke er i drift, kan du du kanskje høste inspirasjon i webinaret til å starte opp markedshage som tilleggsnæring til annet arbeid?

Påmelding og mer informasjon om arrangementet finner du her:
https://www.statsforvalteren.no/nb/Nordland/Kurs-og-konferanse/2023/04/urbant-landbruk-som-tilleggsnaring-pa-gard/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost