Obs: Ny forskrift er ute på høring

Skuterløype til Kvalvatn
Ifiskeløypa til Kvalvatn er åpen 01.02.18 til 04.05.18, med forbehold om føre.

Løypa starter i Trones.
Regler for bruk og kart over trase er satt ut ved løypas begynnelse og slutt