UiN-forskerne Ingebjørg Vestrum og Einar Rasmussen er blant kremen av entreprenørskapsforskere på Academy of Management-konferansen.

Forskningsartikkelen deres, som handler om hvordan jazzcampen i Beiarn, «The Groove Valley» og rockefestivalen i Skipagurra i Tana ble utviklet og godtatt av lokalsamfunnet og omverden, er plukket ut blant de beste til årets store forskerkonferanse i Philadelphia 1.–5. august 2014.

Kilde: Jazzcampen i Beiarn på global forsker-konferanse Avisa Nordland

Se også Jazz-campen i Beiarn på global forskerkonferanse Universitetet i Nordland