31.08.20 Sluttet Knut Haugmo som NAV leder. Han har vært NAV leder i Beiarn i 8,5 år.
Fra 01.09.20 går han ned til 60 % stilling, og fortsetter som Seniorrådgiver i NAV.
Ny NAV leder for Beiarn er Morten Pedersen fra NAV Fauske.