SAKSLISTE              Møteinnkalling

Tematime: Kompetanseheving og utviklingsarbeid i Beiarskolen.

Referater

Orienteringer: Status for budsjett-og økonomiplanarbeidet.

41/17 17/596 Godkjenning av protokoll - Kommunestyret

42/17 17/584 Budsjettregulering 2017 - Driftsbudsjett

43/17 17/595 Regulert investeringsbudsjett 2017

44/17 17/524 Søknad om endring i åpningstider

45/17 17/513 Søknad om utvidet salgstid for alkohol COOP Beiarn og Misvær SA - Driftsutvalgets innstiling ettersendes.

46/17 17/337 Endring av vedketketen til kulturprisen- Driftsutvalgets innstiling ettersendes.

Dokumentene legges ut til offentlig ettersyn på Beiarn Folkebibliotek og Servicekontoret.

Beiarn kommune, 16.10.2017

Monika Sande Ordfører.