Konkurransen er åpen for alle.


- Bildene må være i så stor oppløsning som mulig (minimum 1 MB). Max 10 bilder pr. deltaker.
- Bildene må være tatt i Beiarn og du kan kun delta med bilder som du selv har fotografert.
- Det er innsenders ansvar å sørge for å få tillatelse til offentliggjøring av eventuelle personer på bildet.
- Ved bilder av barn under 15 år må foreldre samtykke på barnets vegne.
- Rettsstridig, upassende eller krenkende materiale vil bli forkastet.
- Beiarn kommune forbeholder seg retten til å offentliggjøre innsendte bilder og bruke bildene i
  Beiarn kommunes kommunikasjonskanaler (brosjyremateriell, nettsider, sosiale medier og eget trykt materiale)
- Bildene blir vurdert etter skjønn, med vekt på at de skal representere Beiarn kommune som bosted,
   i fritid, aktiviteter av alle slag og naturen i kommunen.

Bildene må ikke inneholde signaturer

Juryen består av tre personer som plukkes ut av Beiarn kommune.

 

Innsending:

Frist for innsending er: 01.09.19.
Bildene sendes som vedlegg til e-post til: foto@beiarn.kommune.no
E-posten må inneholde fotografens navn, adresse og telefonnummer.
I tillegg må det bekreftes at eventuelle personer på bildet har gitt sitt samtykke til offentliggjøring.


Nødvendige personopplysninger vil bli lagret for å administrere konkurransen,
og for å kreditere rett fotograf ved eventuell publisering.