Alle kommuner som er klare får tilbud om å motta vaksine, og i Beiarn er vi klar.
I første forsendelse får vi 25 vaksiner. Dette er nok til å gi alle våre sykehjemsbeboere vaksine, de er av nasjonale myndigheter prioritert først.
Deretter vaksineres innbyggere over 85 år. I Beiarn vil de innbyggere over 85 år som bor i omsorgsboliger være de neste som får- deretter hjemmeboende over 85 år.
Etterhvert som vi får flere vaksiner tilbyr vi innbyggerne vaksiner prioritert etter skjema fra sentrale myndigheter:

Vaksineringen skal foregå etter prioriteringen som er fastlagt av sentrale myndigheter:

1. Beboere i sykehjem

2. Alder 85 år eller eldre

3. Alder 75 til 84 år

4. Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko

5. Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand

6. Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand

7. Alder 18–44 år med underliggende sykdom/ tilstand

 

Vi vet ikke hvor mange vaksiner vi får i hver forsendelse- så vi ber om at dere alle tenker gjennom om dere ønsker koronavaksinen. Kommunen har planlagt å tilby vaksinering hjemme hos de personer som har vansker med å komme seg ut; tilby timebestilling ved legekontoret for vaksinering- samt om vi får beskjed om at vi får forsendelse av mange vaksiner så vil vi vaksinere i Samfunnsalen på Moldjord og på Trones i gymsalen på Beiarn barne og ungdomsskole.

Det er svært viktig med en høy vaksinasjonsdekning i befolkningen- og det er det som skal til for at vi igjen skal kunne leve mer som før. I Beiarn har vi hatt en høy andel av befolkning som har tatt influensavaksine de siste årene, og som smittevernlege håper jeg at dere alle er like positive til denne vaksinen. Personer som tåler influensavaksinen, forventes også å tåle koronavaksinen.

 

Følg med på info fra kommunen i ukene fremover

 

Hege-Kristin Aune Jørgensen, smittevernlege