Kulturstipend tildeles aktive eller ledere som har sitt virke innen kommunen, og som gjennom sitt virke har gjort seg bemerket på det kulturelle område. Stipendet skal kun tildeles enkeltpersoner.

Enkeltpersoner kan søke om kulturstipend, eller lag og foreninger kan foreslå kandidater.

 

Søknadsfrist 15. april

Søknaden sendes til

post@beiarn.kommune.no 

eller som brev til:

Beiarn Kommune

Nedre Beiarveien 906
8110 Moldjord

Tidligere stipendvinnere

2018 – Margareth Troli

2015 - Andreas Brodersen Strand

2012 - Martin Vilhelmsen og Olav Johan Hemminghytt

2007 - Inger-Katrin Kolvik Larsen og Andre Johnsen Navjord

2006 - Magnus Stensland

2005 - The Young Ones og Knut Rønnåbakk

2004 - Dan Remy Karlsen

2003 - Thore Steen og Nedre Beiarn Idrettslag v/trenerne

2002 - Gry Helen Sivertsen

2001 - Sunniva Lotte Wormsen

2000 - Tom Uglefjell

1999 - Arnt Erik Aune og Arild Tollånes

1998 - Espen Leirvik og Per Pedersen

1997 - Tina Haugmo Trones og Ørjan Kristensen