Med virkning fra tirsdag 29. november 2022 innføres vinteraksellast på kommunale veger i Beiarn kommune i henhold til gjeldende vegliste.

Ordningen gjelder kun for de strekninger som er oppført med bruksklasse vinter i kolonnen for bruksklasse i veglisten. Vinteraksellasten gjelder normalt frem til teleløsningen begynner om våren, men kan bli opphevet på kort varsel ved en eventuell langvarig mildværsperiode i løpet av vinteren. Opphevingen vil bli annonsert, og transportørene plikter å holde seg orientert om dette.