Beiarn kommune har endret ordningen for Beiarstipendet, til «Kunst i Beiarn». Det er nå en utvalgsgruppe som skal velge ut et sted i Beiarn hvor det kan kjøpes inn et kunstverk til utsmykning. De samme økonomiske rammene som ble disponert til stipendet, blir brukt til å kjøpe inn et kunstverk til kommunen.

Det er satt sammen en utvalgsgruppe som vil gjøre en vurdering av hvor det er egnet å plassere kunsten. Utvalgsgruppen består av en kunstner, kulturkontoret, en ungdomsrepresentant og en politiker.  

Målet med utsmykning er å sette enda mer farge på omgivelsene våre, og kanskje vekke både interesse og nysgjerrighet.  

Utsmykningen skal i utgangspunktet foregå annet hvert år. Det er et mål at kunsten skal gjøres synlig og tilgjengelig hvor vi oppholder oss. Valg av sted og kunstverk vil bli annonsert på hjemmesiden