Arrangementet vil foregå på Salten skogselskap sin eiendom i Breivik og starter kl. 9.00 med berammet slutt i 14-15- tida, litt avhengig av hvordan det går. Oppmøte ved den gamle planteskolen i Breivik. Det vil bli skiltet fra Tverrvik. Kjøring etter fjellveien er gratis for deltagere.

Dersom du ønsker å delta, meld gjerne ifra til Kolbjørn Baadshaug på kommunens landbrukskontor, på e-post til kb@beiarn.kommune.no eller på telefon 90611579. Mer info om arrangementet finnes også i tidligere utlysning.