Arrangementet vil foregå utendørs, og tar sikte på å være todelt med en teoretisk del og en praktisk del. Teoridelen vil ta for seg grunnleggende tema alle som skal planlegge og gjennomføre en planting bør ha kjennskap til. Den praktiske delen tar sikte på å prøve ut utstyr og få omgjort teorien til praksis.

Allskog og Skogselskapet vil sørge for tilgang på hullpiper og plantebelter, men de som har utstyr selv oppfordres til å ta med dette. Ha med arbeidshansker og klær etter vær. Det anbefales langbukse og godt skotøy. Det vil bli enkel servering.

Dersom du ønsker å delta, meld gjerne ifra til Kolbjørn Baadshaug på kommunens landbrukskontor, på e-post til kb@beiarn.kommune.no eller på telefon 90611579.