Beiarelva SA fikk dispensasjon fra fiskeforskriften for uttak av inntil 100 laks (fortrinnsvis hannlaks) under 100 cm/ca.10 kg fra Beiarelva i perioden 15.07. - 15.08.
Kvoten på 100 lakser er nå nådd og det vil bli stopp på dette fisket fra kl.24.00 i dag, 03.august.  Fra i morgen, 04.august, vil de opprinnelige reglene om å sette ut all fisk over 65cm være gjeldende igjen.
 
 
Med hilsen
Styret i Beiarelva SA