Utenfor Trones skole står musikkbingen. Musikkbingen er en brakke spesiallagd som øvingslokale som rommer det musikkutstyret man trenger til egenøving eller bandøving.

Det er gratis å låne bingen!

Lån avtales med servicetorget. Der henter du også nøkkel.