Leiekjørere pr. 24.11.2023

Håkon Sigfred Høyås. Mob: 994 77 669. Stedfortreder: Tony Christoffer Johansen
Område: Hele kommunen, men fortrinnsvis Gråttådalen og Stimarka. Godkjent til 15.05.2026

Aksel Skoglund. Mob: 993 69 031. Stedfortreder: Espen Skoglund og André Skoglund. Område: Skoglund - Larshågnes - området. Godkjent til 15.05.2026.

Svein T. Ingvaldsen. Mob: 415 52 901. Stedfortreder: Rudolf A. H Ingvaldsen. 
Område: Ramskjell. Godkjent til 15.05.2026.

Halvdan Johannessen. Mob: 476 14 976. halvdjoh@hotmail.com. Stedfortreder: June Johannessen. Område: Hele kommunen, men hovedsakelig østsiden.Godkjent til 15.05.2026.

Bjørn Vilhelmsen. Mob: 481 23 930. bjrnvilhelmsen@gmail.com. Stedfortreder: Martin Vilhelmsen. Område: Selfors - Kobbåvatn. Godkjent til 15.05.2026.

Roy-Cato Larsen. Mob: 901 23 946. slettstuaas@outlook.com. Stedfortreder: Ronny Larsen og Marit Larsen. Område: Arstad, Dokkmo, Tvervik, Moldjord. Godkjent til 
15.05.2026. 

Freddy Olsen. Mob: 917 94 401. freddyolsen73@hotmail.com. Stedfortreder: Tommy Rasch. Område: Hele kommunen. Godkjent til 15.05.2026.