Følgende personer/firma gis dispensasjon til å drive leiekjøring i Beiarn kommune fram til 15.05.2019

Navn

Mobil

Primærområde

Aksel Skoglund 99 36 90 31 Øvre Tollådal
Svein Ingvaldsen 41 55 29 01 Ramskjellområdet
     
     
     

    

Oversikt over Øvre Tollådal:

Aksel - leiekjøring

 

Oversikt over Ramskjellområdet:

Svein - leiekjøring