Ole Petter sier i en kommentar at dette var en oppsigelse han absolutt ikke ville ha! Samtidig har vi stor respekt for at Lisbeth har lyst å prøve noe annet og noe nytt etter 32 år i tjeneste for Beiarn kommune.

Lisbeth sitt lederskap, hennes væremåte i møte med folk og hennes store innsats for det brede ansvarsfeltet hun har jobbet i, vil bli savnet.

Lisbeth står i stillingen til nyttår. Rådmannen starter øyeblikkelig søket etter hennes arvtaker.

Tusen takk Lisbeth! Ditt virke og engasjement for kommunen og innbyggerne, samt din innsats for samarbeid i Salten har vært stort.
Vi håper du kjenner på en stolthet for det du har gjort og ønsker deg lykke til videre på ferden.   

Ole Petter Nybakk
Rådmann