RKK er en forkortelse for Regionalt kontor for kompetanseutvikling. Beiarn kommune er med i RKK Salten.

Dato: Torsdag 8. desember
Tid: 11.00-14.00
Hvor: Fauske Hotell
Servering: Gratis lunsj til alle

Hovedmålet med møtet er at Nord universitet og Fauske, Saltdal, Beiarn, Hamarøy, Steigen og Sørfold kommuner sammen skal se på hvordan vi kan jobbe for å øke rekrutteringen til læreryrket og lærerutdanningene.

Link til påmelding

Agenda for møtet:

 • Velkommen v / RKK Salten
 • Hver kommune forteller om sine behov når det gjelder rekruttering til lærerstillinger og behov for utdanning nå og videre
 • Hver kommune legger frem insentiver kommunen kan tilby for å stimulere flere til å ta lærerutdanning/videreutdanning/fullføring av påbegynt utdanning
 • Nord universitet presenterer seg og prosjektet LæreriNord
 • Nye studietilbud i Bodø fra høsten 2023
 • Nord universitet presenterer tiltak for å koble nyutdannede lærerstudenter til kommunen (karrieredag i Bodø 26. januar 2023)
 • Meet and greet –  Nord universitet svarer på spørsmål

Kom gjerne på møtet hvis du:

 • Er elev i videregående skole og vurderer å ta høyere utdanning
 • Er vikar i skole/barnehage
 • Er medarbeider i skolen og ufaglært
 • Har familie og kanskje jobb, men har likevel lyst til å ta en utdanning
 • Er ansatt i kommunen og ønsker videreutdanning
 • Er leder eller rådgiver i skole eller barnehage
 • Er nysgjerrig og vil vite mer

Vel møtt!