Beiarns yrkesdyrkere ønskes velkommen til markdag om korn, eng og gjenlegg mandag 27. juli. Oppmøte hos Ole Steinar Svendsen på Soløy kl. 10.00. Ansvarlig for dagen er Norsk landbruksrådgiving.