Kontainere blir i denne omgang satt ut på følgende steder:

Harrmoen

Metallinnsamling Harrmoen


 

Grustak i Beiardalen

Metallinnsamling Beiardalen