Beiarn kommune skal i uke 23-24 ha en metallinnsamling. Det blir satt ut konteinere på tre lokasjoner i Beiarn i løpet av mandag 5. juni, der alle som har metallavfall kan komme og levere. Har man motoriserte kjøretøy må drivstoff og andre væsker være tømt. Konteinerne blir plassert på følgende steder:

 

 

 

 

 

 

Vold hos Odd Vebjørn Vold:  

vold.png

 

Navjord Ved hundehotellet:

navjord.png

 

 

Blåmoli:

blåmoli.png

 

 

 

Ved eventuelle spørsmål kan Thomas Sørensen kontaktes på tlf. 90 53 33 42 eller e-post. Thomas.sorensen@beiarn.kommune.no