Beiarn kommune vil sammen med IRIS Salten organisere henting av metallavfall i Beiarn. Denne gangen er det snakk om større objekter som er uhåndterlig og vanskelig å få fraktet til Høyforsmoen. Det kan være bilvrak, scootere ,gårdsredskaper o.l.

Det vil bli organisert henting av metall i uke 35 og 36 så vi trenger en kjapp tilbakemelding fra dere.

Send en e-post til thomas.sorensen@beiarn.kommune.no eller kontakt han på tlf. 90 53 33 42, og fortell kort hva slags metallavfall dere har og hvilken adresse dette kan hentes på.