Planlegger du å kjøre i utmark i sommer? I så fall kan det hende at du må søke om dispensasjon fra motorferdselloven!

 

Vi ber om at søknader om dispensasjon for kjøring på barmark sendes til kommunen senest 15. mai. Kommunen kan ikke garantere at søknader som kommer etter dette blir avgjort før sommeren, av hensyn til saksbehandlingstid og planlagte politiske møter.

 

Søknadsskjema og nærmere informasjon om motorferdsel i utmark finner du HER