Myrvoll-bru er for tiden stengt på grunn av stor vannføring.
Det er allerede stor vannføring enkelte steder og svært høy vannmetning i bakken.
Mye regn vil føre til ytterligere økt vannføring. Varslingsnivået er oppgradert fra gult til oransje.
Dersom det skulle bli storflom, oppfordrer vi innbyggerne i Beiarn til ikke å oppsøke fare.
På nettsiden varsom.no får du mange gode tips til hvordan du kan forberede seg til flom for å begrense skadeomfanget.
Siden varsom.no oppdateres med nye flomanalyser fortløpende.