Regjeringen og SV har avtalt å styrke bostøtten slik at flere med lave inntekter og høye boutgifter kan få bostøtte til høye strømutgifter. Tiltaket gjelder utbetalinger i januar, februar og mars. Foreløpige beregninger viser at de nye bostøttemottakerne vil motta i gjennomsnitt 1100 kroner i støtte per måned.

Søk så snart som mulig – frist 31. desember

Husbanken har utsatt søknadsfristen knyttet til utbetalingen i januar til 31. desember, slik at flest mulig skal rekke å søke. For å få utbetaling i januar, er det svært viktig at du som ikke allerede mottar bostøtte, søker innen 31. desember. Du som allerede mottar bostøtte, trenger ikke søke på nytt.  

Du kan enkelt sjekke om du kan få bostøtte med bostøttekalkulatoren.

Her kan du søke om bostøtte

Hvis du har problemer med å søke elektronisk, må du henvende deg til kommunen der du bor. Mange kommuner har redusert kapasitet fremover på grunn av korona og ferieavvikling, så vi oppfordrer alle til å søke så raskt som mulig.

Her kan du finne ut hvor høy inntekt du kan ha for å få bostøtte.

Søknadsfristen for utbetalingen i februar er 25. januar, mens fristen for utbetalingen i mars er 25. februar.

Grensen for månedsinntekt øker

Forslaget som regjeringen og SV er enige om innebærer blant annet at grensen for hvilken inntekt du kan ha for å få bostøtte blir høyere for utbetalingene i januar, februar og mars.

Inntektsgrensen for enslige blir for eksempel høyere enn minsteytelsen i uføretrygden, slik at mange enslige uføre får rett til bostøtte i vinter. Det samme gjelder andre grupper med lave inntekter, for eksempel en del minstepensjonister. Et par eksempler:

  • En enslig ung ufør får økt grensen for månedsinntekt med 2100 kroner.
  • En barnefamilie med fire barn i Oslo får økt inntektsgrensen med 9400 kr per måned.

Reglene for formue fjernes midlertidig

Med det vanlige regelverket kan formue være til hinder for at personer med lave inntekter, men som for eksempel eier boligen sin, kan få bostøtte. For de tre utbetalingene som er omfattet av avtalen fjernes reglene knyttet til formue, slik at også denne gruppen kan få støtte.

Ekstra strømstøtte i desember

Alle som mottar bostøtte for november, får en ekstra utbetaling på 1500 kroner. De som er flere enn én i husstanden, får 150 kroner i tillegg for hver ekstra person. Ekstra støtte ble utbetalt samtidig med bostøtten 20. desember.

Hvis du fikk utbetalt AAP tre ganger i november, får du sannsynligvis avslag på bostøtte på grunn av for høy inntekt. Da vil du heller ikke motta støtte til strøm. Du kan ikke klage på dette grunnlaget.  

Regjeringen har også varslet at de vil foreslå ekstrautbetalinger fra januar til og med mars 2022. Dette gjelder alle bostøttemottakere, også de som får midlertidig rett til bostøtte på grunn av midlertidig økte inntektsgrenser.