Påmelding skjer til Servicetorget på 75 56 90 00 (tast 6) eller på mail til post@beiarn.kommune.no.

Brøytesatser for 2023/2024:
Beiarn kommune viderefører ordningen med tilbud om brøyting av private veier med følgende refusjon fra oppsitterne, inklusiv mva:

A) For brøyting inntil 40 meter fra offentlig vei betales kr. 4.171,-
B) For brøyting fra 40 meter inntil 150 meter fra offentlig vei betales kr. 5.006,-
C) For brøyting fra 150 meter fra offentlig vei betales kr. 5.339,-
D)For de som ønsker brøyting av snuplass betales et tillegg på kr. 1.820,-
E) Næringsdrivende kan få ryddet større plasser /parkeringsplasser over 100 m2 for kr. 26,90 pr. m2.

* Private veger og parkeringsplasser brøytes maksimalt 2 ganger pr. dag. Der det er spesielt vanskelige forhold, kan dette fravikes.
* En forutsetning for at private veier brøytes er at alle oppsitterne langs veien deltar i ordningen. 
* Ordningen omfatter ikke fritidsboliger og gjelder kun fastboende i kommunen.