Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Les om ordningen på BUFDIRS hjemmeside

Lokal kontaktperson i Beiarn kommune er Marit Moldjord. Ta kontakt med henne om du trenger hjelp.

Om tilskuddsordningen

  • Beløp: 178,4 mill.kr. (2017) i regjeringens forslag til statsbudsjett. Midlene utlyses med forbehold om Stortingets bevilgning
  • Søknadsfrist: Søknadsfrist for tilskuddsåret 2017 er fredag 2. desember 2016. 
  • Rapporteringsfrist: 1. april, altså én måned etter at tilskuddsåret er over.
  • Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.