Ønsker du kontakt med NAV/eller din saksbehandler denne dagen, oppfordres du til å gjøre det via www.nav.no , Ditt NAV, på telefon 55553333 eller via Servicetorget i Beiarn kommune.
Vi vil kontakte deg så snart som mulig.

Øvrige ukedager åpent for timeavtaler.

Post til NAV Beiarn kan legges i postkasse merket NAV utenfor kommunens hovedinngang.

Det understrekes at tjenestene også er tilgjengelige på www.nav.no