Det oppfordres til å benytte telefon via NAV Kontaktssenter 55553333 eller digital dialog via din aktivitetsplan på nav.no hvis du har behov for kontakt med din saksbehandler.

 

Søknad om sosialhjelp og vedlegg til disse kan leveres digitalt fra nav.no (Søknad og skjema/sosiale tjenester)

 

Ved akutt behov for nødhjelp, kontakt 458 34 037. Denne telefonen er betjent daglig mellom kl. 12-14.

For tidspunkt utenom dette må du ringe NAV Kontaktsenter 5555 3333.

 

Se for øvrig nav.no for informasjon om våre tjenester og ytelser.